Tel: 0212 509 25 60 |Müşteri Hizmetleri: 0850 420 00 20

 süper alarm sökücü

Süper etiket sökücü radyo frekanslı ürün alarm etiketlerinden round, süper round, mini, dizayner, mini dizayner, golf etiketler ayrıca akusto manyetik pencil ve big pencil etiketlerinin sökülmesini sağlar. Ürün üzerinden sökülen etiketler tekrar tekrar kullanılabilir.

Süper Alarm Sökücü

Paket Adet: 1
Manyetik Güç: 10.000 GS
Round, Süper Round, Mini, Dizayner Golf, Pencil ve Big Pencil etiketleri söker.

Süper Sökücü